Chirurgia

Do najczęstszych zabiegów w chirurgii weterynaryjnej należą zabiegi urazów wynikających z przyczyn mechanicznych. Powodem może być uszkodzenie ciała, uczestniczenie w wypadku lokomocyjnym, czy pogryzienie przez inne zwierzę. W takich sytuacjach dochodzi najczęściej do złamań , pęknięć i zmiażdżeń kości lub zwichnięcia kończyny. Chirurgia weterynaryjna przychodzi z pomocą także zwierzętom z wrodzonymi wadami. Najczęściej występującą są dysplazje, popularne są również zabiegi chirurgiczne związane ze zwichnięciem rzepki. Niekiedy interwencja jest konieczna przy chorobie nowotworowej.

Do lekarza weterynarii należy się udać, gdy tylko zauważalne będą pierwsze objawy, jak: apatia i ograniczona aktywność ruchowa, kulawizna, agresja przy próbie dotknięcia (szczególnie w bolesnym miejscu), trudności z wchodzeniem po schodach. W Gabinecie wykonujemy:

  • zabiegi z zakresu chirurgii miękkiej profilaktyczne,
  • sterylizacje i kastracje,
  • zabiegi w obrębie jamy brzusznej i miednicznej
  • mastektomie,
  • zabiegi interwencyjne po wypadkach i pogryzieniach,
  • splenektomie,
  • zabiegi dotyczące guzów skórnych oraz innych narządów.

Przed zabiegiem w naszej lecznicy dla zwierząt w Warszawie wykonujemy wszystkie konieczne badania, aby ocenić czy pacjent kwalifikuje się do danego zabiegu. Informujemy także właścicieli, w jaki sposób prawidłowo przygotować zwierzę do zabiegu.

  • Nie powinien przyjmować pokarmów na 24 godziny przed operacją,
  • Może bez ograniczenia przyjmować wodę w tym czasie,
  • Nie należy zwiększać aktywności fizycznej przed zabiegiem.

Po operacji zapewniamy wizyty kontrolne, aby monitorować stan pacjenta aż do całkowitego powrotu do zdrowia. W każdym przypadku należy jednak ograniczyć aktywność zwierzęcia w ciągu 24 godzin tuż po zabiegu. Zaleca się, aby w tym czasie wypoczywał i miał zapewnione komfortowe warunki. Można też zastosować leki, które ograniczą w tym czasie ból. Zaleca się również stosowanie specjalnej diety – w szczególności jeśli operacja dotyczyła układu pokarmowego bądź innych narządów jamy brzusznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *